UFON USEM ISON EMANA ANAMA KE UKPEEB USEM MBAKARA NWED NDUUNỌ

UFON USEM ISON EMANA ANAMA KE UKPEEB USEM MBAKARA NWED NDUUNỌ   IBORO EKIKERE Nwed nduunọ ami akese nkpọ ebana ufon usem isọn emana anama ke ukpeeb usem mbakara ke ufọknwed yunio sekọndri ke ukara okọnsid Ini.Ekedad nkpo unam nduunọ ekoodo simple random sampling ke usem mbakara esad mme ufọknwed ition C5 esio ke otu […]

UFON USEM ISON EMANA ANAMA KE UKPEEB USEM MBAKARA NWED NDUUNỌ Read More »